Göncz Kinga

Hűnek lenni az európai értékekhez

Az Európai Unió csak úgy tudja megőrizni vonzerejét, ha maga is példát mutat a demokrácia, az alapvető jogok tiszteletben tartása terén - fejtette ki Göncz Kinga szocialista EP-képviselő az első világháború 100.

14.04.16. 10:52

Szabadság, biztonság, jogállam: merre tart Európa?

Örülök, hogy a parlamenti ciklus végére megszületett a jogállamiság betartatását ellenőrző és szankcionáló uniós mechanizmus. Ezt azonban következetesen alkalmazni is kell.

14.04.03. 09:25

A 2014. évi választások elé

Az új választási törvények összhatásukban a jelenlegi kormánypárt számára egyoldalú előnyöket teremt, és ez az összhatás a szabad, tisztességes és átlátható választások elvével ellentétes.

14.04.01. 12:31

A Kohéziós és Strukturális Alapokra vonatkozó jogszabály 2014-20

Kósa Eszter tanulmánya: Különös tekintettel a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség és a roma integráció szempontjaira

14.03.19. 17:12

Új lehetőségek a megkülönböztetés megszüntetésére

Dr. Maléth Anett tanulmánya: ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBERTÁRSAINKKAL SZEMBEN MEGNYILVÁNULÓ MEGKÜLÖNBÖZTETÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE

14.03.18. 20:13

Újabb parlamenti igen a jogállamiság uniós ellenőrzésére

A Tavares jelentés javaslatainak továbbfejlesztéseként, az Európai Parlamentben ma ismét nagy többséget kaptak azok az indítványok, amelyek az alapvető uniós értékek tiszteletben tartásának rendszeres ellenőrzésére...

14.03.12. 16:20

Kötelező tájékoztatást az állam- és kormányfőknek is!

Nem csak a munkavállalókat és a munkaadókat, de egyes uniós tagállamok vezetőit is tájékoztatni kellene arról, hogy milyen jogok illetik meg azokat az uniós polgárokat, akik a hazájuk határain kívül...

14.03.12. 11:13

Uniós fellépés kell az alapjogok védelmében!

Az alapjogok érvényesüléséről szóló Louis Michel jelentés már az ötödik parlamenti dokumentum...

14.02.27. 09:26

Ifjúsági garanciát a hátrányos helyzetűeknek is!

Az ifjúsági garancia ne csak a viszonylag jó érvényesülési lehetőségekkel bíró fiataloknak nyújtson segítséget az álláshoz jutásban, hanem azoknak is, akiket társadalmi kirekesztés és szegénység fenyeget...

14.02.26. 15:50

Esélyegyenlőséget a világhálóhoz való hozzáférésben is!

A világháló akadálymentesítésének fontosságára, a fogyatékossággal élő...

14.02.26. 12:10

Parlamenti vélemény a költségvetési vita tanulságairól

Az Európai Unió hétéves költségvetéséről folytatott intézményközi tárgyalások mérlegét kívánja megvonni az a parlamenti jelentés...

14.02.25. 13:20

Uniós mechanizmus a jogállamiságot megsértő kormányokkal szemben

A demokrácia, a jogállam és az alapvető jogok tiszteletben tartását megsértő kormányokkal szemben hatékonyan alkalmazható európai uniós eszközrendszer létrehozására is javaslatot tesz az a parlamenti jelentés...

14.02.13. 09:38

A szabad sajtó is a csatlakozás feltétele!

A Nyugat-Balkán EU csatlakozásának folyamata jó példa annak illusztrálására, hogy minden országnak jó esélye van az uniós tagságra, ha teljesíti a csatlakozási feltételeket.

14.02.06. 12:47

Európai ügy a szélsőjobb feltartóztatása

A szélsőjobboldali pártok és eszmék elleni közös európai fellépés szükségességére hívta fel a figyelmet Göncz Kinga hétfő este az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott egyperces felszólalásában.

14.02.04. 10:42

Pontos adatok kellenek a hajléktalanság mértékéről

Az uniós támogatások odaítélésekor az Európai Bizottság vegye figyelembe azt is, hogy a tagállami kormányok áldoznak-e a forrásokat a hajléktalanság megszüntetésére...

14.01.16. 11:37

Végre kell hajtani a kétoldalúi megállapodásokat!

A Belgrád és Pristina közötti párbeszéd folytatásától, a már tető alá hozott megállapodások végrehajtásától nagyban függ Szerbia és Koszovó európai uniós közeledésének üteme...

14.01.16. 11:16

Megvásárolható állampolgárság: uniós értékeket pénzért?

"Európa-szerte szaporodnak a jelenségek, amelyek megkérdőjelezik az alapértékeinket: Ezek a részben a válság következményei, de ha nem figyelünk rájuk időben, alááshatják az egész európai építkezést"...

14.01.16. 09:59

Milyen az ideális kelet-európai munkavállaló?

Az elmúlt napok híradásaiból és hivatalos megszólalásaiból kirajzolódó "ideális...

14.01.15. 18:20

Vilnius jól vette az akadályokat

Litvánia jó eredménnyel zárta első elnökségi félévét - fejtette ki Göncz Kinga a litván EU-elnökség eredményeiről rendezett keddi plenáris vitához benyújtott írásbeli hozzászólásában.

14.01.14. 15:41

Albánia: a tagjelöltség eredmény és kihívás

"Amikor tagjelölti státuszt szavazunk Albániának, nem csak az uniós csatlakozási feltételek teljesítésében elért eredményeit értékeljük, hanem biztatást is kívánunk adni a folytatáshoz.

13.12.11. 10:57

Uniós program az alapvető jogok érvényesítéséért

"Az Egyenlőség, jogok és polgárság program egy befogadóbb, a kirekesztést, a gyűlöletkeltést elutasító, a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen fellépő társadalom létrejöttét hivatott segíteni.

13.12.10. 17:54

Albánia: a tagjelöltség eredmény és kihívás

"Amikor tagjelölti státuszt szavazunk Albániának, nem csak az uniós csatlakozási feltételek teljesítésében elért eredményeit értékeljük, hanem biztatást is kívánunk adni a folytatáshoz.

13.12.10. 17:49

Romaintegráció: összehangolt erőfeszítések kellenek

"Ennek a parlamenti ciklusnak az egyik fontos eredménye az európai roma keretstratégia és az, hogy minden tagállam elkészítette a saját nemzeti stratégiáját.

13.12.10. 14:00

Több uniós pénz jöhet a szegénység csökkentésére

"Az Európai Szociális Alapról szóló rendelet, amelyet ma délben hagyott jóvá a parlament, a mostaninál célzottabb és hatékonyabb támogatást irányoz elő a fiatal munkanélküliek és a szociálisan rászorulók részére.

13.11.20. 15:09

Több támogatást a kreatív európaiaknak

A kreatív ágazatok támogatását szolgáló uniós keretprogramból részesülniük kell a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak, és a korlátozott támogatási kapacitással rendelkező tagállamokban...

13.11.19. 13:03

Minőségi oktatást mindenkinek

"A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelmünk egyik leghatékonyabb eszköze az oktatás.

13.11.19. 12:57

Uniós támogatás az alapvető jogok érvényesüléséért

Egy befogadóbb, a kirekesztést, a gyűlöletkeltést elutasító, a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen fellépő társadalom létrejöttét hivatott segíteni Göncz Kinga szocialista EP-képviselő jelentése...

13.11.07. 12:50

Egymillió euró roma civil szervezetekre

Jövőre 1 millió eurót költhet az Európai Bizottság a romák felzárkóztatását célzó európai keretstratégia céljainak megvalósulását figyelemmel kísérő és értékelő roma civil szervezetek támogatására...

13.10.23. 17:45

A színvonalas oktatás nem a kiválasztottak privilégiuma!

Az Európai Unió a 2020-ig szóló stratégiájában elkötelezte magát az intelligens, erős és innovatív Európa létrehozására. Ennek elérése azonban magasabb szintű ismereteket és készségeket követel.

13.10.22. 17:30

Támogatom, hogy a CEPOL Budapestre költözzön

"A Fidesz szóvivője valótlanságot állít, ez azonban nem erős gyanú, hanem tényközlés" - fejtette ki Göncz Kinga szocialista EP-képviselő arra a kormánypárti nyilatkozatra reagálva...

13.10.15. 21:56

Uniós lépésekre várnak a szolgálati és rokkantnyugdíjasok!

Elfogadhatatlan, hogy a szerzett jogaiktól megfosztott magyar szolgálati nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok ügyében a mai napig nem intézkedett az Európai Bizottság...

13.10.10. 12:45

A gyűlöletbeszéd erőszakhoz vezet

"Európában erősödik az idegenellenesség, az intolerancia, és ezzel együtt a szélsőséges pártok támogatottsága. A történelemből tudjuk, hogy az erőszakhoz vezető út is gyűlöletbeszéddel kezdődik.

13.10.10. 10:39

Civil értékelés is kell a roma stratégia megvalósulásáról

A roma stratégia csak akkor hozhat eredményt, ha a politikai elit határozottan fellép a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen...

13.10.10. 09:51

Alapvető jogokat sért a hajléktalanság büntetése

"Elfogadhatatlan, az alapvető emberi jogokba ütközik és a minimális emberiességet is nélkülözi a hajléktalanság büntetése" - fejtette ki Göncz Kinga az után...

13.10.02. 17:23

Az ombudsman kérje számon a normák betartását is

Az ombudsman akkor végzi jól a dolgát, ha az írott szabályok és az íratlan etikai normák betartását egyaránt számon kéri az illetékes hivatalokon - mondta hozzászólásában Göncz Kinga az európai ombudsman 2012.

13.09.12. 13:21

Ne a szegények legyenek a költségvetés áldozatai!

Jövőre a Tanács 6 százalékkal csökkentené az uniós költségvetési kiadásokat.

13.09.10. 16:38

Nem a hajléktalanság kriminalizálására!

Nem csökkenteni kell, hanem felhasználni az Európai Szociális Alap forrásait a legszegényebbek társadalmi befogadására...

13.07.04. 11:34

Elfogadhatatlan a közszolgálati média bezárása

A közszolgálati televíziónak, rádiónak kiemelt szerepe van abban, hogy egy ország lakossága megfelelően és kiegyensúlyozottan tudjon tájékozódni...

13.07.04. 08:36

Orbánnal szemben az EU a fék és az ellensúly

"A magyar embereket ma nem ön védi, hanem öntől kell megvédeni. Öntől és önöktől, akik a Velencei Bizottság véleménye szerint is politikai céljaik elérésére, politikai eszközként használják az alkotmányozást"...

13.07.02. 22:11

Gondoljuk újra az oktatást!

A munkaerőpiacon való érvényesüléshez elengedhetetlen készségek és képességek elsajátításának fontosságát, a befogadó és integrált oktatás szükségességét hangsúlyozza az a vélemény...

13.06.20. 14:45

EP szakbizottság: Ne büntessék a hajléktalanokat!

Jóváhagyta csütörtökön az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága azt a jelentést, amelyben a képviselőtestület többek között felszólítja a tagállamokat arra...

13.05.30. 16:58

Bosznia lemaradhat a nyugat-balkáni gyorsról

Ha Bosznia-Hercegovina egyes politikai vezetői csupán saját etnikai közösségük érdekeit tartják szem előtt, Bosznia-Hercegovina lemarad az európai uniós csatlakozási folyamatról...

13.05.23. 11:52

Lassan bővül a jog, a szabadság és a biztonság térsége

A Lisszaboni Szerződés életbe lépése fontos változásokat hozott az uniós bel- és igazságügyi döntéshozatalban, ennek azonban kevéssé látjuk a hatását a gyakorlatban.

13.05.22. 13:26

Közösségi lépéseket sürget az EP a sajtószabadságért

"Bár az Európai Unió Alapjogi Chartája előírja a médiaszabadság és a médiapluralizmus tiszteletben tartását, a közösségnek nincs ennek biztosítására hivatott mechanizmusa.

13.05.21. 14:14

A Belgrád és Pristina közötti párbeszédbe be kell vonni a civil társadalmat

A Belgrád és Pristina közötti párbeszédbe be kell vonni a civil társadalom képviselőit, hogy az emberek megértsék mi a megállapodás tétje, és mi történik, ha nem születik megegyezés a felek között...

13.04.18. 10:36

Vegyük komolyan a saját feltételeinket: a vízumkönnyítésnek ára van!

"Meggyőződésem, hogy a vízumkönnyítés, a vízummentesség hozzájárul egy ország demokratizálódásához.

13.04.17. 13:14

A függetlenség a magas színvonalú képzés garanciája

Az Európai Rendőrakadémia függetlenségének megőrzése, sőt, erősítése mellett érvelt a Cepol és az Europol összevonására vonatkozó bizottsági javaslatokkal szemben Göncz Kinga szocialista EP-képviselő...

13.04.17. 13:02

Fogadalom a Parkinson-betegekért

Április 10-ikén, a Parkinson-kór Világnapján a betegségben szenvedők európai egyesülete aláírásgyűjtést rendezett az EP-ben. Magam is aláírtam a Fogadalom a Parkinson-betegekért nevet viselő dokumentumot.

13.04.11. 20:54

Vizsgálni fogja a Bizottság a rokkantnyugdíjasok helyzetét

Készítsen az Európai Bizottság valamennyi tagállamra kiterjedő tanulmányt arról, hogyan érintik a megszorítások a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjait, köztük a megváltozott munkaképességű embereket.

13.03.20. 15:08

Belgrád-Pristina: a történelmi traumákon túl kell lépni

"Derűlátó vagyok a Belgrád és Pristina közötti, magas szintű tárgyalások kilátásaival kapcsolatban.

13.03.19. 17:49

Megszorítások: veszélyben a fogyatékos emberek jogai

"Kérem az Európai Bizottságot, küldjön egyértelmű jelzést a tagállamok felé, hogy a fogyatékos személyek ellátását szolgáló költségvetés csökkentése súlyosan veszélyezteti jogaik érvényesítését"...

13.03.13. 13:17

A bevándorlás hasznos az EU-nak

A bevándorlás gazdasági, társadalmi és kulturális értelemben is gazdagítja az Európai Uniót - fejtette ki Göncz Kinga a migránsok integrációjáról szóló kedd esti vitában.

13.03.13. 13:11

Méltó büntetést a gyűlöletcselekmények elkövetőinek

"Megbízható adatok és statisztikák kellenek a gyűlöletből fakadó bűncselekményekről, hogy megfelelő jogalkotással és stratégiával megelőzhessük, büntethetővé tehessük azokat.

13.03.12. 14:21

Garancia az ifjúságnak: állás vagy továbbtanulás

"Az európai szocialisták nagy sikere, hogy a tagállamok szociális és foglalkoztatási miniszterei ma Brüsszelben jóváhagyták az ifjúsági garanciaprogramot...

13.02.28. 14:15

Közösségi lépéseket sürget az EP a sajtószabadságért

Erőteljes európai fellépést sürget a médiaszabadság és a sajtó sokszínűségének biztosítására az a parlamenti jelentés...

13.02.21. 16:48

Szövetségesek kellenek a klímaváltozás elleni harcban

Európának támogatnia kell minden, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez csatlakozni kívánó szövetségest, ha azt szeretné, hogy a klímaváltozás elleni globális fellépés eredményre vezessen...

13.02.08. 15:43

Bulgáriában is sérülnek a jogállami normák

Aggodalomra adnak okot a Bulgáriából érkező hírek, amelyek többek között a sajtószabadság korlátozásáról árulkodnak, és kérdéseket vetnek fel a közelgő választások lebonyolításának tisztaságával kapcsolatban.

13.02.07. 12:06

Felelős magatartást, szociális felelősségvállalást várunk a cégektől

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása nem a gazdasági virágzás időszakának a luxusa.

13.02.06. 12:17

Ausztria példát mutat Európának

A válság még nem ért véget, egyre világosabbá válik, hogy gazdasági növekedés és munkahelyteremtés nélkül nincs esély a kilábalásra.

13.01.16. 11:55

Emberi jogok az EU-ban: Európa mutasson példát!

“A bűnbakképzés, a kirekesztés, a gyűlöletkeltés, a nacionalizmus, a nemzeti radikalizmus erősödésének idején Európában ki kell állnunk valamennyi embertársunk alapvető jogainak tiszteletben tartásáért.

12.12.12. 10:40

Wallenberg öröksége: nem a neonácizmusra

"Ember az embertelenségben" címmel nyílt kiállítás kedden Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulója alkalmából Magyarország belgiumi nagykövetségén.

12.12.05. 12:40

Magyarországon a szélsőjobb uszítása a biztonsági kockázat

Nem tűrhetjük, hogy embertársainkat folyamatos szóbeli és fizikai támadások érjék azért, mert más fajhoz, etnikumhoz, vallási csoporthoz tartoznak, vagy más a szexuális irányultságuk...

12.11.29. 16:07

Újabb elismerés magyar szakembernek

Felvinczi Katalin egyetemi docenst választotta a lisszaboni székhelyű Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja ...

12.11.28. 09:55

Közösségi támogatás a befogadóbb társadalomért

Egy befogadóbb, a kirekesztést, a gyűlöletkeltést elutasító, a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen fellépő társadalom létrehozását hivatott segíteni a Jogok...

12.11.27. 12:28

Hiteles bővítési politikát

A bővítésre a csatlakozó országoknak és a tagállamoknak egyaránt fel kell készülniük.

12.11.22. 14:21

Felzárkózás vagy leszakadás: ez a költségvetés tétje

Súlyos hibát követnek el a tagállami kormányok, ha ragaszkodnak az Európai Unió hosszú távú költségvetésének jelentős csökkentéséhez - hívta fel a figyelmet Göncz Kinga szocialista EP-képviselő...

12.11.21. 16:10

A panaszokat nem csak megvizsgálni, hanem orvosolni kell!

"A petíciók növekvő száma fontos jelzés mindannyiunk számára. Jelzi, hogy közös értékeink tiszteletben tartása még mindig sok kívánni valót hagy maga után az Európai Unióban"...

12.11.21. 11:31

Lépjen fel az EU az alapértékek védelmében!

A szerződés betűjének és szellemének őrzésére és betartatására biztatta...

12.11.21. 11:25

A schengeni rendszer a bizalomra épül

Schengen nem technikai, hanem politikai kérdés, a tagállamok közötti bizalmat erősíti - mondta Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a korszerűsített schengeni információs rendszer ...

12.11.21. 11:05

Egyenlő hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz

"A tagállamoknak és európai intézményeknek is fel kell ismerniük, hogy amíg nagy tömegek kirekesztődnek alapvető emberi és szociális jogaik gyakorlásából...

12.11.13. 17:10

Ne csökkenjenek a szegénység leküzdését célzó források

Az Európai Unió következő hétéves költségvetésének tükröznie kell a közösség megnövekedett feladatkörét és ambícióit: szorosabb együttműködést, gazdasági...

12.10.23. 19:29

Polgárok európai éve: élhetünk-e a jogainkkal?

A polgárok európai évének célja, hogy felhívja a figyelmet az európai polgárokat megillető jogokra.

12.10.23. 19:06

A kultúra legyen mindenkié!

Az uniós átlagot el nem érő régiók és a támogatásra szoruló társadalmi rétegek számára egyaránt meg kell könnyíteni a kreatív és a kultúrateremtő tevékenységet, és a kulturális értékekhez való hozzáférést...

12.09.18. 14:09

Nincs helye a kettős mércének Európában

A kettős mércének nincs helye Európában. Közösen kell megvédenünk a demokráciát és a jogállamot, ha ezeket bármely tagállamban támadások érik.

12.09.12. 17:51

Megfelelő védelmet az áldozatoknak!

"Természetesnek tartjuk, hogy a bűncselekmények elkövetőinek büntetés jár, de azt kevesebben tudják, hogy az áldozatokat is megfelelő védelem illeti meg.

12.09.12. 08:38

Parlamenti kezdeményezés a szabad sajtóért

Kísérleti jelleggel európai sajtószabadság-figyelő központ létrehozását javasolja az Európai Parlament egyik szakbizottsága.

12.09.04. 19:34

Független bíróságok nélkül nincs uniós csatlakozás

A bíróságok független, átlátható és hatékony működése a demokrácia és a jogállam egyik alapvető követelménye.

12.07.12. 15:47

Az EU-nak nem lehet közömbös Verespatak sorsa

A romániai hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk és tartatniuk az EU valamennyi vonatkozó irányelvét, továbbá minden körülményt mérlegelniük kell...

12.07.12. 14:07

Közelebb egymáshoz és Európához

"Jelképes jelentősége van annak, hogy az első európai polgári kezdeményezést, amelyet nyilvántartásba vett az Európai Bizottság, fiatalok indították.

12.07.12. 13:11

Több és hatékonyabban elkölthető forrást szociális célokra

"Magyarország már eddig is sokat profitált a foglalkoztatást, a társadalmi felzárkózást elősegítő Európai Szociális Alap forrásaiból.

12.07.05. 10:45

Magyarország nemzeti érdeke a szorosabb európai integráció

Magyarországnak nemzeti érdeke az, hogy részese legyen az egyre mélyülő európai gazdasági, pénzügyi és politikai integrációnak.

12.07.03. 15:36

Szociális vállalkozásokkal a válság ellen

A szociális vállalkozások támogatásának a fontosságára és a belső piac hiányosságainak...

12.06.14. 11:24

Belső piac: gazdasági szabadságot szociális biztonsággal

"A megszorítások fokozása és a társadalom kevésbé tehetős rétegeit terhelő adóemelések helyett, olyan európai szintű növekedéspárti és munkahelyteremtő stratégiára van szükség...

12.06.13. 15:55

Schengen működtetését nem bízhatjuk csak a kormányokra!

"A képviselők egyértelműen elutasították az uniós határőrizeti rendszer tagállamok által elhatározott 'reformját', amely a kormányok önös érdekeinek vetné alá a schengeni vívmányokat.

12.06.12. 11:01

Több lehetőséget a fiataloknak!

Csak az összehangolt, célzott programokkal tudjuk elkerülni, hogy egy egész nemzedék érezze elveszettnek magát, ennek összes következményével...

12.05.24. 13:20

A másság elfogadása közös ügyünk

Az Európai Unió értékközösség, amely az egyenlőségen, a diszkriminációmentességen, az emberi méltóság tiszteletén alapul. Ez mégsem adatik meg mindenkinek.

12.05.23. 11:41

Másfajta válságkezelés kell

A gazdasági növekedést megalapozó lépésekről, az európai integráció elmélyítéséről és a szolidaritás kiteljesítéséről, a hitelező...

12.05.22. 20:14

Schengen: belső határőrizet csak kivételes esetben

"Ma egyértelműen állást foglaltunk a mellett, hogy a jövőben világosabb és egyértelműbb szabályok határozzák meg az ellenőrzés visszaállítását az EU belső határain" - fogalmazott Göncz Kinga...

12.04.25. 17:26

Az alapjogok védelme csökkentené bíróság túlterheltségét

Ha a tagállamok megfelelően alkalmaznák az emberi jogok egyezményét és javítanák a jogalkotás minőségét, biztosan csökkenne a strasbourgi bíróság túlterheltsége - fejtette ki Göncz Kinga szocialista képviselő...

12.04.20. 10:29

Az EU a kétharmados többség valódi ellensúlya

Az EU és Magyarország egyre mérgesedő viszonyáról, a magyar szocialista EP-képviselőknek a konfliktusban játszott szerepéről és a viszály lehetséges kimeneteléről beszélgettünk Göncz Kinga egykori külügyminiszterrel...

12.04.20. 10:17

EU-USA: nyomon követhetjük az adatainkat

Helyesen döntött az Európai Parlament, amikor jóváhagyta a légi utasok adatainak cseréjéről szóló megállapodást az Európai Unió és az Egyesült Államok között - hangsúlyozta Göncz Kinga.

12.04.19. 13:18

Tiszteletben kell tartani a kiküldött dolgozók jogait!

"A magyar munkavállalóknak, a magyar kis- és középvállalkozóknak joga van ahhoz, hogy külföldön szabadon vállaljanak munkát és nyújtsanak szolgáltatásokat.

12.04.18. 15:10

Elfogadhatatlan a melegfelvonulás betiltása

Az Európai Unió tagállamaként Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy minden állampolgára számára biztosítja az alapvető jogokat és tiszteletben tartja az európai értékeket...

12.04.12. 09:33

A Bizottság vizsgálja az egyházügyi törvényt

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy a magyar Országgyűlés által elfogadott egyházügyi törvény összhangban van-e az uniós joggal, köztük az egyenlő bánásmódról szóló irányelvvel - áll Viviane Reding...

12.04.11. 17:03

Válságtérkép a célzott és hatékony forrásfelhasználásért

Az Európai Bizottság idén tavasszal tájékoztatja az Európai Parlamentet, a tagállamokat ás a közvéleményt annak a háztartási felmérésnek a részeredményeiről...

12.03.29. 20:54

Szerbia tagjelöltsége magyar érdek is

Szerbia komoly előrelépést tett az európai uniós csatlakozás felé azzal, hogy teljesítette a tagjelölti státusz elnyeréséhez szükséges követelményeket.

12.03.28. 16:01

Minden nap a rasszizmus ellen

Ma van a rasszizmus elleni világnap. Több mint fél évszázada emlékezünk március 21-ikén a faji megkülönböztetés áldozataira.

12.03.21. 14:51

Határozott fellépést várunk a holland kormánytól

A Hollandiában dolgozó külföldiek, köztük a magyarok, lengyelek, románok hozzájárulnak az ország gyarapodásához.

12.03.16. 13:14

Koszovó elindult a vízummentesség felé

"Az Európai Parlament mindig is határozottan kiállt a nyugat-balkáni országok polgárainak vízummentes utazásáért az Európai Unióban, amennyiben az országok teljesítik a feltételeket.

12.03.15. 10:05

ZIPP.hu a Facebookon is

Gasztro hirfolyam

Világevő, 16.07.20. 21:12

Jön egy székely és egy magyar külföldről Budapestre...

A vicc folytatása szerencsére az, hogy itt meg is állapodnak, és aztán nagyon egyéni, különleges és főleg laza és mégis magas színvonalú ételeket főznek a megújult Babelben.[...] Bővebben!

Világevő, 16.07.19. 19:33

Szombaton lesz a talán legjobb balatoni program!

Tavaly ott voltam az első Bohém Légyotton, és nem túlzás azt állítani, hogy egy hihetetlenül hangulatos programról van szó, finom borokkal, jó hangulattal, nagyon normális emberekkel egy fantasztikus helyen...

Limara péksége, 16.07.17. 17:43

Amerikai almáspite

A kedvenc pitém. Vaníilia fagyival verhetetlen.A piacon gyönyörű, zöld színű nyári almákat kaptam, talán fontosalmának nevezik, de ebben nem vagyok biztos. Savanykás, az tuti.

Chili és Vanília, 16.07.15. 20:15

Egyben sült csirke nyári céklákkal

Vasárnap délelőtt, lassan ébredezik a város, a Tűzoltó utcai kézműves söröző udvarán azonban már korán reggel nagy az izgalom.

A bűvös szakács, 16.07.05. 09:41

Iskolatáska teszt

Nyakunkon az iskolakezdés. Ilyenkor minden szülőnél felmerül a kérdés, milyen szempontok alapján válasszon iskolaszereket a gyermeknek.

Chili és Vanília, 16.07.04. 09:21

Sütés nélküli sajttorta csatos üvegben

A Nők Lapja mostani számában amerikai ihletésű recepteket találtok tőlem: hamburger tépett sertéshússal, nyári lazacleves csöves kukoricával, ragacsos, csípős csirkeszárny, többek között.

Limara péksége, 16.06.29. 14:19

Ropogós sajtgolyók

Számtalanszor hallom az ismerősöktől, hogy imádom a rántott sajtot, de nem készítek, mert annyira macerás.

ZIPP legfrissebb cikkek