Bebírók és Helyiek együttműködése a helyi fejlődésért

| |
2016. május 9., hétfő 23:39

Egy évvel ezelőtt a veszprémi Tudástőke Alapítvány vezetésével, az etyeki Faluműhely Alapítvány közreműködésével és a Norvég Civil Alap támogatásával egy kis civil csoport azt a kérdést tette fel magának és a helyi társadalom tagjainak a Völgyvidék kistáj településein, vajon milyen kapcsolat van az egyre szaporodó betelepülők, szép hagyományos szóval Bebírók, köznapi nyelven ’Gyüttmentek’ és a ’Tősgyökeres Helyiek’ között.

Vajon vannak-e előnyei és mik a hátrányai annak, hogy a helyi társadalom megváltozik az újonnan betelepülő családok és vállalkozások révén. Vajon szándékában áll-e a betelepülőknek hogy hozzájáruljanak a helyi társadalom fejlődéséhez és a közösség régi tagjai segítik-e az újonnan érkezőket abban, hogy igazán otthon érezzék magukat ezen a tájon. És, vajon mi szükséges ahhoz, hogy egy-egy település vagy kistáj szebb és jobb, okosan fejlesztett otthona legyen Bebíróknak és Helyieknek egyaránt. A helyi eredményeket látva később Zalában három településen, majd Ajkán, Pilisvörösváron és Tinnyén is szerveztek találkozókat a kezdeményezők, ahol az ottani helyiek és bebírók kapcsolata került porondra.

2016 április 26-án völgyvidéki ’látó utat’, majd Etyeken kis konferenciát szerveznek a kezdeményezők. Ezt a rendezvényt már nemcsak a távoli adományozó, hanem az érintett önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások is támogatták. A közös munka során a feltett kérdésekre a válaszok három fontos pont körül sűrűsödtek: jobb civil – vállalkozói -önkormányzati együttműködés, a vállalkozások helyi társadalmi felelősségvállalása és a kistáji együvé tartozás megerősítése.

Bebírók és helyiek jó vagy rossz viszonya egy adott település mindkét, ’bebíró’ és ’helyi’ közösségének nyitottságán vagy éppen elzárkózásán múlik. Kölcsönös nyitottság esetén a település felhajtó erőként tudja használni a bebírók által behozott új dinamikát. Ez azonban folyamatos dialógust, kommunikációt feltételez e két csoport között.

Küldje el ezt a cikket |Nyomtatás |